Publication details

Analýza inkluzivních přístupů pedagogů k edukaci žáků s tělesným postižením na základních školách

Title in English Analysis of Inclusive Approaches of Teachers to Education of Pupils with Physical Disability at Primary Schools
Authors

FIALOVÁ Ilona

Year of publication 2015
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Kapitola prezentuje výzkumný projekt, který byl zaměřen na analýzu inkluzivních přístupů pedagogů k edukaci žáků s tělesným postižením na základních školách. Zásadním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda jsou v současné době žákům s tělesným postižením poskytována podpůrná opatření, jakého charakteru a v jakém rozsahu. V textu jsou také uvedeny vybrané výsledky šetření a vyhodnoceny stanovené hypotézy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info