Publication details

Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry

Authors

TAJTÁKOVÁ Mária NOVÁ Jana BEDŘICH Ladislav

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Description Knižka je určená pre už zainteresovaných čitateľov v problematike marketingu. Jej ambíciou totiž nie je vysvetľovať základné marketingové princípy a poučky, ale naopak poukázať na tie marketingové aspekty, ktoré sa práve v neziskovom sektore, športe a kultúre odlišujú od tradičného komerčného ponímania tejto disciplíny. Učebnica pozostáva z troch kapitol, ktoré približujú aplikáciu marketingových princípov v troch konkrétnych oblastiach – neziskovom sektore, športe a kultúre