Publication details

Inkluze v předškolním vzdělávání a v základním vzdělávání v Norsku

Authors

MARTINEC Ivo

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Přednáška o norském školství a návštěvě norských škol poskytla náhled na norské školství se zaměřením na aplikace inovativních metod a problematiku inkluze. Přednášku doplnily fotky a videa, které názorně dokreslily atmosféru na tamních školách. Na přednášku navázala diskuse o shodách a odlišnostech mezi našimi systémy stejně jako o přístupu k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info