Publication details

Storage of pitching yeast in brewery

Authors

KOPECKÁ Jana KUBIZNIAKOVÁ Petra FIDRICH Lukáš MATOULKOVÁ Dagmar

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Kvasný Průmysl
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web https://doi.org/10.18832/kp201707
Doi http://dx.doi.org/10.18832/kp201707
Keywords yeast storage; storage temperature; acid washing of yeast; stress; viability; vitality
Description Článek je stručným shrnutím problematiky skladování násadních kvasnic v pivovaru. Při opakovaném použití kvasnic jsou podmínky jejich skladování před dalším nasazením stěžejní pro kvalitu fi nálního produktu. V přehledu jsou uvedeny faktory ovlivňující viabilitu a vitalitu kvasnic během jejich skladování, vliv způsobu a teploty skladování na průběh následujícího kvašení, diskutováno je míchání This article deals with the issue of pitching yeast storage in brewery. The storage conditions before its repitching are a key factor for the quality of the fi nal product. A short overview of factors affecting viability and vitality of yeast during its storage is given, as well as the effect of the way and temperature of its storage on the following fermentation. The stirring of yeast during the storage and acid washing treatment are also discussed.