Publication details

STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s Poruchami autistického spektra: příklad dobré praxe

Authors

BARTOŠOVÁ Kateřina HAVELKA David ZÁCHOVÁ Anna KOVÁŘ Martin

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Sourozenec je nedílnou součástí života dítěte s postižením. Je s ním v každodenním kontaktu, je jednou z osob, která s ním tráí nejvíce času pomáhá mu rozvíjet se. Je také důležité si uvědomit, že zdravý sourozenec je vystaven podobným stresorům, jako jeho rodiče – problémové a poruchové chování sourozence, agresivita, nedostatek znalostí o postižení, nepřiměřené reakce okolí, atd. Navíc se může potýkat i s řadou obtíží ze strany rodiny samotné – nižší míra rodičovské pozornosti, zvýšené nároky na jeho osobu, navýšení povinností, atd. Odborníci v oblasti výzkumu i praxe věnují svoji pozornost dětem s postižením, případně jejich rodičům, sourozenci se však dostávají na druhou kolej. Proto tým Psychologického ústavu Masarykovy Univerzity vytvořil program STEPS (Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s Poruchami autistického spektra). Hlavními pilíři programu jsou kognitivně-behaviorální terapie dětských klientů, zážitkově-reflektivní učení a výsledky pilotní studie (n=110 rodičů dětí s PAS) mapující specifické potřeba a požadavky rodin dětí s PAS. Program je složený z 10 dvouhodinových setkání a je určený pro sourozence ve věku mezi 7-11 a 12-16 lety. Hlavními cíli programu je předat dětem informace o potížích a specificích jejich sourozence, umožnit jim sdílet pozitivní i negativní emoce spojené se životem se sourozencem s PAS a dozvědět se, jakým způsobem pracovat s problémovými projevy chování ze strany jejich bratra/sestry. Důležitým aspektem programu je také vrstevnická podpora. V rámci prezentace chceme poukázat na další možnosti užití kognitivně-behaviorální terapie v rámci práce s dětskými klienty, představit základní principy programu STEPS, výsledky proběhlé pilotní studie a průběžné výsledky z aktuálně probíhajících skupin.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info