Publication details

Faktory určující biodiverzitu v druhotných, lesům podobných biotopech

Authors

ČEPLOVÁ Natálie KALUSOVÁ Veronika LOSOSOVÁ Zdeňka

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Dlouhodobý vliv člověka na přírodu vede k ubývání původních biotopů. Mnohé druhy rostlin přežívají a šíří se z refugií roztroušených v převážně zemědělské krajině. Mezi takováto refugia můžeme zařadit parky a sekundární lesní biotopy. Tyto biotopy nebyly zatím téměř vůbec zkoumány, není tedy známo, jaká je jejich potenciální kapacita umožňující přežívání původních druhů rostlin a faktory určující jejich diverzitu. Cílem naší studie je prozkoumat biodiverzitu lesům podobných biotopů, zahrnujících zámecké parky a sekundární lesní výsadby, určit, které faktory ovlivňují jejich biodiverzitu. Dále zjistit, které druhy v těchto biotopech přežívají a jaké jsou jejich funkční vlastnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info