Publication details

Streotaktická radioterapie v léčbě recidivujících high-grade gliomů

Authors

HYNKOVÁ Ludmila POSPÍŠIL Petr KAZDA Tomáš FADRUS Pavel BELANOVÁ Renat GARČIC Jan VRZAL M ŠIKOVÁ Ivana SELINGEROVÁ I ŠLAMPA Pavel

Year of publication 2017
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info