Publication details

„Duši těší prodlévat ve starých příbězích“: byzantská literatura a diachronní naratologie

Title in English "For the soul delights to dwell on stories of old". Byzantine Literature and Diachronic Narratology
Authors

KULHÁNKOVÁ Markéta

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V posledních dekádách se naratologie a literární historie stále více přibližují a prolínají a diachronní zkoumání vyprávění získalo pevné místo jak v klasické, tak v moderních filologiích. Historikové středověkých literatur naopak k metodám a nástrojům, které nabízí moderní teorie vyprávění, přistupují dosud zřídka a váhavě. Tisíc let vývoje středověkého písemnictví, sestávajícího převážně z narativních forem, stojí stále na okraji zájmu naratologických bádání z několika důvodů, jež se v přednášce pokusím vysvětlit. Stručně shrnu dosavadní vývoj pomalu vznikající „středověké naratologie“ a na několika příkladech z byzantské literatury (hagiografie, epika) nastíním specifika středověkých narativů a možnosti a limity aplikace naratologických metod na tuto literaturu. Tisíc let vývoje středověkého písemnictví stojí stále na okraji zájmu naratologických bádání. V přednášce budou vysvětleny důvody tohoto stavu a shrnut dosavadní vývoj „středověké naratologie“. Na několika příkladech z byzantské literatury budou nastíněna specifika středověkých narativů a možnosti a limity aplikace naratologických metod na ně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info