Publication details

REKTÁLNÍ SACÍ BIOPSIE V KLINICKÉ PRAXI

Authors

ŠKVAŘIL Jan STARÝ David TŮMA Jiří PLÁNKA Ladislav

Year of publication 2016
Type Article in Periodical
Magazine / Source Čes.-slov. Pediat.
Citation