Publication details

Biofeedbeck s využitím virtuální reality u pacientů s funkčními neurologickými poruchami - pilotní studie

Authors

BARTEČEK Richard BEČEV Ondřej ROMAN Robert SOJKA Petr KEROUŠ Bojan LIAROKAPIS Fotios BAREŠ Martin

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects: