Publication details

Marie Ryantová: Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku. Zpráva o literatuře Pečinková, Anna.

Authors

PEČINKOVÁ Anna

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects: