Publication details

Myší cytomegalovirus a myš domácí v Evropské hybridní zóně

Authors

TĚŠÍKOVÁ Jana ČÍŽKOVÁ Dagmar GOÜY DE BELLOCQ Joëlle

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Myší cytomegalovirus (MCMV), běžný herpesvirus jehož přirozeným hostitelem je myš domácí, je v laboratorních podmínkách intenzivně studovaný virus. MCMV sdílí řadu vlastností s lidským cytomegalovirem (např. strukturu virionu, schopnost vytvářet perzistentní nebo latentní infekci) a slouží jako významný zvířecí model pro studium tohoto lidského patogenu. Výzkum se zaměřuje především na laboratorní kmeny MCMV (nejčastěji Smith a HaNa1) a na celou škálu laboratorních kmenů myší. Naopak, o biologii MCMV u divoce žijících hlodavců víme poměrně málo. Areály výskytu dvou poddruhů myši domácí, Mus musculus musculus (Mmm) a Mus musculus domesticus (Mmd) se protínají v 2500 km dlouhém pásu (sahajícím od Skandinávie po Černé moře) a vytváří tzv. tenzní hybridní zónu (HZ). Předešlé studie ukázaly, že oba taxony myší nesou rozdílné kmeny MCMV, které s hostiteli koevolvují. Cílem naší studie bylo objasnit biologii MCMV infekcí u divokých myší a zjistit, jak se mění virová zátěž napříč hybridní zónou. Odchyt jedinců (obou poddruhů) probíhal na zvoleném úseku HZ, na území České republiky a Německa, v roce 2014. Množství virové DNA v plicích, ledvinách, slezině a slinných žlázách bylo stanoveno u 64 jedinců (29 Mmd a 35 Mmm) za pomocí specifické qPCR (kvantitativní polymerázová řetězová reakce). Nejvyšší množství virové DNA obsahovaly slinné žlázy a předběžné analýzy naznačily, že množství MCMV ve slinných žlázách a ledvinách se mezi oběma taxony signifikantně liší.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info