Publication details

Pravidelné aktualizace

Authors

KADLUBIEC Vojtěch

Year of publication 2016
Type Article in Periodical
Magazine / Source Pohotový společník personalisty
Citation
Description Podstata publikace Pohotový společník personalisty spočívá v poskytování aktuálních informací z oblasti personální praxe. Obsahuje jednak textovou část, pojednávající o praktických personálních souvislostech výkonu závislé práce, a jednak část vzorovou, jež obsahuje vzory pracovněprávních dokumentů a zpracované judikáty z oblasti pracovního práva. Autor od roku 2016 pravidelně aktualizuje kapitoly publikace a zpracovává vzory a judikáty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info