Publication details

Rybník Demalka, příspěvek k osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve středověku

Authors

DEJMAL Miroslav BAJER Aleš HRÁDEK Mojmír KOČÁR Petr PETR Libor PETŘÍK Jan PRIŠŤÁKOVÁ Michaela VÁGNER Michal

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V povodí Bukovského potoka, mezi obcemi Střítěž a Habří, byly v 90. letech nalezeny pozůstatky zaniklého středověkého rybníka. Tehdejší geologický výzkum byl v nedávné doplněn o archeologickou sondáž, komplexní enviromentální výzkum, nedestruktivní průzkum a historickou rešerši. Vyhodnocení získaných informací přineslo nejen podrobnosti k dosud neznámému středověkému vodnímu dílu, ale díky dobře zachovanému environmentálnímu záznamu i k procesu osidlování a vývoje krajiny v širším okolí od pravěku do novověku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info