Publication details

Komparativní studie vlivu vybraných rostlinných extraktů na růst bakterie Streptococcus mutans

Authors

PAŠKOVÁ Kateřina NOVOTNÁ Katarína KUČERA Jiří LOCHMAN Jan ZAPLETALOVÁ Martina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod a cíle: Streptococcus mutans je acidofilní Gram pozitivní kok, jehož přítomnost je považována za primární etiologický faktor zubního kazu. V rámci prevence tohoto infekčního onemocnění jsou v dentální hygieně využívány různé přírodní a syntetické antimikrobiální látky. Cílem naší in vitro studie bylo porovnat inhibiční potenciál zajímavých rostlinných extraktů vybraných na základě literární rešerše na růst S. mutans a zjistit tak jejich teoretický předpoklad k využití v dentální hygieně. Materiály a metody: Připravili jsme 8 rostlinných extraktů ve specifických koncentracích (3% Allium sativum, 10% Azadirachta indica, 4% Camellia sinensis, 20% Phyllantus emblica, 10% Psidium guajava, 50% Salvadora persica, 10% Zingiber officinale, 0,2% Tea tree olej). Jako pozitivní kontrolu (PK) jsme použili 0,2% chlorhexidin a za negativní kontrolu (NK) sloužilo kultivační prostředí pouze se sterilní deionizovanou vodou bez přírodního nebo syntetického antimikrobiotika. S. mutans ATCC 25175T společně vždy s jedním z rostlinných extraktů/PK/NK byl naočkován na tuhé selektivní médium - TYCSB agar, pracovali jsme v triplikátech. Kultivace probíhala v inkubátoru ESCO CelCulture® po dobu 24 hodin při 37 °C v atmosféře 5% CO2. Přítomnost S. mutans byla ověřena relativní kvantifikací specifického genu gtfB kódující protein glukosyltransferasu-I metodikou qPCR s použitím fluorescenčního barviva SYBR-Green (Roche LightCycler®480 II). Hodnocení úspěšnosti inhibice jsme provedli stanovením počtu kolonií na misce po inkubaci s extrakty (program ImageJ). Výsledky: Inhibice růstu S. mutans byla zaznamenána u všech testovaných rostlinných extraktů oproti NK, kdy extrakt z P. guajava měl stejný účinek na S. mutans jako PK a při jejich použití jsme pozorovali statisticky významný rozdíl v počtu kolonií oproti kultivaci s NK (P<0,01). Inhibiční potenciál na růst S. mutans vykazovaly také extrakty z P. emblica a C. sinensis (P<0,05). Na druhou stranu extrakty z A. indica, Tea tree olej, A. sativum a Z. officinale ve zvolených koncentracích se nejevily jako účinné bakteriostatika S. mutans (P>0,05). Závěry: Z našeho pilotního výzkumu vyplývá, že velký potenciál při prevenci zubního kazu, a tedy pro použití v dentální hygieně, mají účinné látky z rostlin P. guajava a P. emblica. Aby však mohly být přípravky (např. ústní vody) dostupné pacientům, je nutné nejprve provést klinické testy na účinnost a toxicitu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info