Publication details

Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy

Title in English Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: eseje z komparativníéch dějin Evropy
Authors

HOLZBACHOVÁ Ivana

Year of publication 2018
Citation
Description Review of named book
Related projects: