Publication details

Postmortální diagnostika anafylaktického šoku

Title in English Postmortem diagnosis of anaphylactic shock
Authors

STOKLÁSKOVÁ Kateřina VOJTÍŠEK Tomáš

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Autoři odborných publikací o fatálních alergických reakcích se shodují, že diagnostika v kontextu soudnělékařské praxe je velmi obtížná a dosud nedořešená. Zdůrazňováno je především komplexní hodnocení jednotlivých případů, zahrnující kromě makroskopického a mikroskopického nálezu i další vyšetření (speciální histologická barvení, imunohistochemie, vyšetření sérové koncentrace tryptázy a IgE, toxikologie), zmapování okolností úmrtí, místa úmrtí a osobní anamnézy zemřelého s důrazem na výskyt a charakter alergických reakcí v minulosti. Cílem příspěvku je prezentace případu úmrtí v důsledku anafylaktického šoku a nastínění úskalí diagnostiky fatálních alergických reakcí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info