Publication details

Parenterální a enterální podávání valproátu u kriticky nemocných

Authors

ENGELMANNOVÁ Lucie ŠRÁMEK Vladimír PAPIEŽ Adriána SUK Pavel

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation