Publication details

Taktická stupidita v Descartových Meditacích

Title in English Tactical stupidity in Descartes' Meditations
Authors

PICHA Marek

Year of publication 2018
Citation
Description Descartovy Meditace o první filosofii jsou považovány za úhelný kámen teorie znalosti. V přednášce se však budu věnovat tomu, jakou roli hraje v daném textu, především však v jeho kontextu, pojem neznalosti. Po představení základní typologie a vytyčení pojmových hranic budu dokumentovat Descartovo obratné využívání neznalosti. Ukáži, že vedle dobře známého epistemického užití se Descartes nebránil ani dialektickému a rétorickému využití. Budu tak ilustrovat tezi, že neznalost není jen motivem Descartovy filosofie, ale i jejím nástrojem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info