Publication details

RALLPS-varianta etapové operace, kazuistiky

Authors

POTRUSIL Martin KALA Zdeněk PROCHÁZKA Vladimír VÁLEK Vlastimil

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Prezentujeme první recentní zkušenosti o úspěšném provedení techniky dvouetapové resekce jaterního parenchymu s použitím radiofrekvenční ablace (RALLPS)u dvou pacientů s metastazujícím kolorektálním karcionomem na CHK FN Brno.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info