Publication details

Lze karcinom plic chápat jako chronické onemocnění? Retrospektivní analýza dat pacientůs NSCLC léčených centrovou léčbou (data registru TULUNG)

Authors

ŠATÁNKOVÁ Monika BRAT Kristián SKŘIČKOVÁ Jana

Year of publication 2018
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info