Publication details

Hyperbarická oxygenoterapie jako metoda léčby náhle vzniklé senzorineurální nedoslýchavosti

Authors

KARVAY Vojtěch URBÁNKOVÁ Pavla ROTTENBERG Jan

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description V léčbě náhle vzniklé senzorineurální nedoslýchavosti využíváme několik možných terapeutických přístupů. Základem je aplikace kortikosteroidů v definovaných dávkovacích schématech, naopak od vasodilatačních preparátů je v posledních letech ustupováno pro neprůkazný efekt. Součástí léčby může být také využití hyperbarické oxygenoterapie. Metody:Prezentujeme soubor pacientů s náhle vzniklou nedoslýchavostí léčených na klinice KOCHHK FNUSA v období 1/2016 – 9/2018, u kterých byla pro malou efektivitu primární kortikosteroidní léčby indikována hyperbaroxyterapie. Léčba byla navržena 22 pacientům, z toho 18 léčbu podstoupilo (M=13, Ž=5). Výsledky: V rámci souboru pacientů je analyzován stav sluchu iniciálně, při aplikaci kortikosteroidů a po absolvování hyperbarické léčby. Zhodnocen je tak přínos léčby indikované následně v případech neefektivní iniciální medikamentózní léčby. Závěr: Náhle vzniklá nedoslýchavost patří k jedné z deseti základních indikací léčby oxygenoterapií v podmínkách zvýšeného tlaku. Jedná se o neinvazivní terapii s efektem prokázaným na základě EMB s minimem kontraindikací. Problémem může být nerovnoměrně rozložená dostupnost barokomory v jednotlivých regionech, což značně ovlivňuje četnost a timing volby této terapie ze strany lékařů i pacientů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info