Publication details

Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP

Title in English Czech National Methodology for Clincal Practice Guidelines development
Authors

KLUGAR Miloslav POKORNÁ Andrea KLUGAROVÁ Jitka LÍČENÍK Radim MUŽÍK Jan DOLANOVÁ Dana KOMENDA Martin GREGOR Jakub DUŠEK Ladislav

Year of publication 2018
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky k zajištění jednotného postupu pro vypracování klinických doporučených postupů (KDP) (diagnostických a terapeutických postupů založených na důkazech) akceptovaných na národní úrovni (Ministerstvem zdravotnictví České republiky). Zde předložený dílčí metodický postup byl vypracován jako část celkové metodiky s cílem vytvořit pracovní materiál pro tvůrce KDP. Během tvorby pilotních KDP lze předpokládat částečné změny či korekce metodiky finální verze metodiky projde finálním recenzím řízením.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info