Publication details

Preprocessing eye-trackingových dat z více zařízení v programech R a Ogama

Title in English Preprocessing of eye-tracking data from multiple systems in R and Ogama
Authors

ČENĚK Jiří

Type Article in Proceedings
Conference Kognícia a umelý život 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/
Keywords eye-tracking; data analysis; R; Ogama
Description Tento příspěvek se zabývá analýzou eye-trackingových (dále ET) dat v programech R a Ogama. Sbírá-li výzkumník ET data na více odlišných zařízeních, musí si již v počátečních fázích svého výzkumu zodpovědět otázky, které nemusí řešit v případě sběru dat na jednom zařízení, či na více identických zařízeních. Mezi tyto otázky patří problematika přesnosti a spolehlivosti zařízení, frekvence nahrávání, typ monitoru a jeho rozlišení, formát výstupních dat, či volba softwaru pro sběr a analýzu dat. Tato problematika je prakticky ilustrována na ET mezikulturním výzkumu vnímání statických podnětů, který proběhl v ČR a na Taiwanu.
Related projects: