Publication details

Rozklíčování smíšené tektonické stavby zjištěné ve vrtech pomocí akustické karotáže

Authors

DAŇKOVÁ Ludmila MELICHAR Rostislav

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description Pro interpretaci nehomogenit zjištěných ve vrtech akustickou karotáží byla využita orientační analýza. Strukturní data byla vynesena pomocí Lambertovy projekce na spodní polokouli, přičemž byla zjištěny přednostní orientace nehomogenit. Foliace, pukliny a puklinové zóny (případně střižné zóny) byly interpretovány pomocí separace shluků a přiřazením těchto shluků k profilu vrtu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info