Publication details

Dějiny latinského písma v kostce. Přednáška pro veřejnost

Authors

HAVEL Dalibor

Year of publication 2019
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V přednášce je pozornost zaměřena na vývoj fenoménu písma od nejstarších dob až po písmo hláskové a vznik latinské abecedy. Dále jsou představeny základní aspekty sledované při stanovení vývoje jednotlivých typů latinského písma, se zvláštním důrazem na knižní kaligrafické formy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info