Publication details

Dějiny latinského písma v kostce. Přednáška pro veřejnost

Authors

HAVEL Dalibor

Year of publication 2019
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V přednášce je pozornost zaměřena na vývoj fenoménu písma od nejstarších dob až po písmo hláskové a vznik latinské abecedy. Dále jsou představeny základní aspekty sledované při stanovení vývoje jednotlivých typů latinského písma, se zvláštním důrazem na knižní kaligrafické formy.