Publication details

Hodnoty v sociální práci v souvislosti s úpravami Minimálního standardu ASVSP

Title in English Values in social work in connection with adjustments of the ASVSP Minimum Standard
Authors

NEČASOVÁ Mirka FISCHER Ondřej

Year of publication 2019
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Cílem workshopu je poukázat na roli významných hodnot profese a jejich uplatnění v rámci různých disciplín Minimálního standardu ASVSP. Workshop je zamýšlen jako prostor pro diskusi interdisciplinárního charakteru vyučujících různých předmětů. Důležitou součástí je vzájemná inspirace pro výuku - předávání zkušeností a praktických příkladů.