Publication details

Tumory jícnu - chirurgické postupy, rozsah operace.

Authors

PROCHÁZKA Vladimír

Year of publication 2020
Citation