Publication details

Ekonomické vlivy zvýšení skládkovacího poplatku

Authors

SOUKOPOVÁ Jana

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Ředitelka Institutu pro udržitelnost a cirkularitu doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. měla vyžádanou přednášku „Ekonomické vlivy zvýšení skládkovacího poplatku“ na semináři „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“, který pořádala Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) dne 7. 1. 2020 záštitou poslance Sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Mariana Jurečky v prostorách poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Semináře se účastnili jak poslanci tak oborníci z praxe (viz program). Dle ředitele ČAObH RNDr. Miloše Kužvarta vzbudila přednáška nebývalý ohlas a přispěla tak k změně nastavení poplatků za skládkování (viz poděkování RNDr. Kužvarta).
Related projects: