Publication details

První kroky sociálního a emočního rozvoje v přípravě budoucích učitelů

Title in English The first steps of social and emotional development in the training of pre-service teachers
Authors

KARASOVÁ Jiřina NEHYBA Jan

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Jedním z důležitých konceptů osobnostní přípravy u učitelů je sociální a emoční učení. Sociální a emoční rozvoj učitelů je jednou z klíčových oblastí, která má přímý dopad na učení žáků (Schonert-Reichl et al., 2015). Přesto se ukazuje, že sociální a emoční rozvoj učitelů má na mezinárodní i české úrovni stále velmi malou pozornost (Smékalová & Palová, 2016). Implementace sociálně a emočně rozvojových aktivit je jedním z prvních kroků pro vytváření prostředí pro emoční a sociální rozvoj budoucích učitelů. Sociální a emoční učení je komplexní pojem, který zahrnuje podporu sebeuvědomění učitelů, jejich schopnost sebeřízení, zodpovědného rozhodování, navazování vztahů a sociálního uvědomění. Rozvíjení kompetencí v rámci sociálního a emočního učení ovlivňuje několik zásadních oblastí, jako jsou například sebepojetí učitele, vztah učitele a žáka, prostředí pro učení ve třídě, schopnost řízení třídy a well-being žáků i učitelů (Durlak, 2015). Zároveň, učitel s osvojenou sociální a emoční kompetencí funguje jako model pro žáky a pomáhá jim v jejich vlastním sociálním a emočním rozvoji. Je několik možností, jak podpořit sociální a emoční rozvoj učitelů. Od implementace předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů až po realizaci jednotlivých aktivit v rámci oborových i pedagogicko-psychologických předmětů. Prezentace má za cíl krátce představit základní principy a východiska sociálního a emocionální rozvoje v přípravě učitelů a provést účastníky skrze aktivity, které mohou sami začlenit v rámci svých předmětů přípravy učitelů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info