Publication details

První pomoc z perspektivy studentů a učitelů na 2. stupni ZŠ s přihlédnutím k terénní výuce

Authors

MACHALCOVÁ Markéta

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Předmětem diplomové práce je výzkum zabývající se první pomoci a důležitostí jejího zařazení do vzdělávání, a to v souvislosti s pedagogickou činností. Současně je práce zaměřena na specifika první pomoci v terénní výuce. Práce je rozdělena na část teoretickou, empirickou a didaktickou. V teoretické části jsou nastíněny základní poznatky o první pomoci. Zároveň je poskytován vhled do rozvoje a inovací ve vzdělávání v oblasti první pomoci. V empirické části je zkoumán vztah studentů a učitelů k první pomoci. Zajímá nás, jak první pomoc vnímají, jak je pro ně důležitá a zejména jak funguje a jak se na školách učí. Výzkum byl prováděn standardní kvantitativní metodou – dotazníkové šetření. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky výzkumu a zodpovězeny hlavní i vedlejší výzkumné otázky. Obsahem didaktické části práce jsou kompletní návrhy hodin a vytvořené didaktické materiály pro žáky druhého stupně ZŠ, ve kterých jsou zohledněny výsledky výzkumu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info