Publication details

Studijní protokol - robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody

Investor logo
Title in English Study protocol - robot-assisted gait therapy using Lokomat Pro FreeD in patients in the subacute phase of ischemic stroke
Authors

FIEDOROVA I. CHMELOVA I. HANZLIKOVA P. ELIAS P. SALOUNOVA D. BAR M. LÍČENÍK Radim VOLNÝ Ondřej

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2021-4-9/study-protocol-robot-assisted-gait-therapy-using-lokomat-pro-freed-in-patients-in-the-subacute-phase-of-ischemic-stroke-128175?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021361
Keywords gait; subacute stroke; exoskeleton; Lokomat; neurorehabilitation
Description Cíl: Roboticky asistovaný trénink chůze představuje moderní koncept neurorehabilitace u pacientů po CMP. Cílem naší randomizované intervenční studie je zhodnotit přídatný efekt robotické rehabilitace chůze u pacientů v subakutní fázi ischemické CMP a porovnání s kohortou pacientů absolvujících standardní (protokolem definovanou) ústavní rehabilitaci. Primárním sledovaným parametrem je úroveň funkční kategorizace chůze. Sekundárními sledovanými parametry jsou časové parametry chůze (10metrový test chůze, Timed Up and Go), změny tělesného složení, modifikovaná Rankinova škála, index Barthelové, balanční škála Bergové a dotazník Subjektivní hodnocení strachu z pádů. Radiologická substudie sleduje dynamiku vývoje strukturálních změn a atrofie mozkové tkáně pomocí MR. Metody: Prospektivní randomizovaná otevřená monocentrická studie zařazující pacienty do 6 týdnů od první ischemické CMP. Konvenční rehabilitací (fyzioterapie, ergoterapie a mechanoterapie) jsou léčeny obě skupiny po dobu 60 min 5× týdně, celkem 15× po dobu 3–4 týdnů (celkem 1 200 min). Intervenční skupina navíc absolvuje roboticky asistovaný trénink chůze pomocí přístroje Lokomat 20–50 min 5× týdně, celkem 15× po dobu 3–4 týdnů (celkem 1 800 min). Sběr dat probíhá ve čtyřech časových obdobích: před zahájením intervence (T0), v polovině intervence (T1; 8. den), hodnocení po ukončení rehabilitace (T2; 15. den) a 3 měsíce po ukončení (T3).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info