Publication details

Monitorovanie mediálnej plurality v digitálnej ére: Aplikácia Monitoru plurality médií v Európskej únii, Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku v roku 2021

Authors

URBÁNIKOVÁ Marína

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Description Táto správa prezentuje výsledky Monitoru plurality médií na Slovensku za rok 2021 (MPM2022). MPM je holistický nástroj zameraný na hodnotenie rizík pre pluralitu médií v členských štátoch EÚ a vybraných kandidátskych krajinách (celkovo 32 európskych krajín vrátane Albánska, Čiernej Hory, Republiky Severné Macedónsko, Srbska a Turecka). MPM zohľadňuje právne, politické a ekonomické premenné, ktoré sú relevantné pre analýzu úrovne plurality mediálnych systémov v demokratickej spoločnosti. Monitor plurality médií pravidelne realizuje Centrum pre pluralitu médií a slobodu médií od roku 2013/2014.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info