Publication details

Den biologie podzim 2022

Title in English The Biology Day - autumn 2022
Authors

JANČOVÁ Martina VODOVÁ Libuše SMOLINSKÝ Radovan ŽÁKOVSKÁ Alena

Year of publication 2022
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V pátek 21. října naše katedra pořádala již tradiční Den biologie pro žáky základních škol. Letos nám zde za dopoledne a brzké odpoledne prošlo téměř 300 dětí z pěti základních škol z Brna a jeho okolí. V první laboratoři se seznamovali s živými zvířaty - hady, pavouky, křečky, šváby aj., V druhé laboratoři si vyzkoušeli mikroskopování různých biologických materiálů na kvalitních mikroskopech a snažili se přiřadit, co v mikroskopu vidí k reálným objektům. Na dalším stanovišti si vyzkoušeli přiřadit lebky předků člověka k rekonstrukcím jejich obličejů i těla a k základním charakteristikám o jejich životě a zajímavostech. Také si zde mohli změřit sílu stisku svých rukou a porovnat se sílou stisku čelistí různých živočichů či se sílou různých sportovců. Neméně zajímavé bylo přiřazování snímků z elektronového mikroskopu k reálným objektům a částem lidského těla. Ve třetí laboratoři se zabývali horninami a minerály, u nichž si zkoušeli jejich tvrdost, a také se stopami zvířat, které zanechávají v lesích, lukách, polích atd. V poslední učebně si vyzkoušeli, zda poznají různá koření po čichu a zda dokáží přiřadit, z jaké rostliny se toto koření získává, také si vyzkoušeli "hmaťák" a rozeznávali přírodní vlákna od syntetických. Spokojení a obohacení o nové zážitky a poznatky se s vybranou odměnou za plnění úkolů přesunuli na další akci v RUVu prezentující využití 3D tisku ve výuce na ZŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info