Publication details

Podpora inkluzivního vzdělávání v kontextu výzkumných projektů

Authors

VÍTKOVÁ Marie BARTOŇOVÁ Miroslava

Year of publication 2022
Type Article in Proceedings
Conference Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V příspěvku jsou prezentovány tři výzkumné projekty zaměřené na inkluzivní vzdělávání na základní škole. První výzkumný projekt Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace (2013-2015, MU) se zabývá problematikou úspěšné inkluze související s kvalitou života lidí, rovnosti ve vzdělávání a humanizací ve škole. Výsledkem projektu bylo komplexní poznání problematiky inkluze žáků na základní škole. Cílem návazného výzkumného projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (2017-2022, MU) bylo analyzovat kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami ve škole. Třetí prezentovaný výzkumný projekt Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem (2020-2022, UK) řeší problematiku stále se zvyšujícího počtu žáků s odlišným mateřským (OMJ) na základních školách. Hlavním cílem projektu je posílit demokratickou kulturu školy a vytvořit systém začleňování žáků s OMJ na ZŠ. Projekt je zaměřen na rozšíření školního poradenského pracoviště ZŠ o pozici odborného průvodce žáků s OMJ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info