Publication details

Myšlenky Katolické moderny v díle J. Š. Baara

Title in English Ideas of Czech Catholic Modern in the J. Š. Baars Work
Authors

KOMÁREK Karel

Year of publication 2000
Type Article in Proceedings
Conference Pavel Marek (ed.), Česká katolická moderna. Sborník z konference konané 10. listopadu 1998 v Prostějově.
Citation
Field Mass media, audiovision