Publication details

Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci

Title in English Methodology for Social Policy and Social Work
Authors

ŽIŽLAVSKÝ Martin

Year of publication 2003
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Skriptum shrnuje základní poznatky z metodologie sociální politiky a sociální práce. Text tohoto skripta není podrobným manuálem výzkumu, který by někdo mohl bez většího přemýšlení ihned použít. Metodologie však může jako „zásobárna“ zkušeností z výzkumné praxe pomoci výzkumníkovi v řešení mnoha svízelí spojených s jeho konkrétním výzkumem. Rozsah látky a témata jsou sestavena tak, aby čtenář po studiu textu věděl, co je vědecký styl myšlení a jaké jsou možnosti a meze sociálněvědného výzkumu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info