Publication details

Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání

Title in English The palliative care for the patients with advanced (congestive) heart failure
Authors

KABELKA Ladislav PROKOP Jiří VÍTOVEC Jiří

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords congestive heart failure; palliative care; evidence based medicine
Description Neonkologická onemocnění jsou nejen u nás, ale celosvětově dosud "Popelkou" paliativní medicíny a je tomu především proto, že hůře předpovídáme jejich trajektorii a je přitom evidentní, že tito nemocní potřebují prakticky stejný rozsah symptomové léčby a holistického přístupu. I proto byla zahájena spolupráce I. kardioangiologické kliniky nemocnice U Sv. Anny v Brně a DLBsH Rajhrad pro hledání vzájemného koncensu u této skupiny nemocných s pokročilými kardiovaskulárními onemocněními.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info