Publication details

Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti

Title in English Palliative care in advanced heart failure, community care and the role of palliative care team in faculty hospital, worlwide experience
Authors

KABELKA Ladislav VÍTOVEC Jiří PROKOP Jiří

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web
Keywords palliative care;advanced heart failure;community care;hospic care;
Description Prezentace pojednává o neonkologických onemconěních v paliativní péči, se zřetelem na spolupráci I.kardioangiologické kliniky nemocnice U Svaté Anny v Brně a Domu léčby bolesti s hospicem sv.Josefa v Rajhradě u Brna. Navazuje na zahraniční pobyt prvního autora v Anglii, ve dvou předních anglických hospicem - St. Christopherś a Princess Alices hospice. Ukazuje na možnosti organizace péče u pokročile nevyléčitelných neonkologických nemocných v rámci tzv. commnutity care

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info