Publication details

Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část IV. Speciální pravomoci podle nařízení Rady ES č. 44/2001/ES

Title in English Area of Freedom, Security and Justice. Part IV. Special jurisdiction according to the Regulation n. 44/2001/EC
Authors

VALDHANS Jiří PAVLOVÁ Barbora

Year of publication 2005
Type Article in Periodical
Magazine / Source Právní fórum
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Keywords Brussels I; jurisdiction; special jurisdiction; employee; consumer
Description Článek podává podrobný teoretický rozbor speciálních pravomocí podle nařízení Rady č. 44/2001/ES, o příslušnosti a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I). Speciální pravomoci byly konstruovány na ochranu slabší strany v pojistných smlouvách, spotřebitelských smlouvách a individuálních pracovních smlouvách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info