Publication details

Detekce toxicity životního prostředí s využitím terestrických bakterií s přirozenou luminiscencí

Title in English Using terrestrial bacteria with natural bioluminescence for environmental toxicity tests
Authors

LOJEK Antonín ČÍŽ Milan KUBALA Lukáš HYRŠL Pavel BUŇKOVÁ Radka

Year of publication 2007
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Pro testování životního prostředí jsou v komerčních testech používány mořské světélkující bakterie Vibrio fischeri a Photobacterium leiognathi. Přes svou výhodnost (rychlost, citlivost, finanční dostupnost) jsou však tyto testy zatíženy i některými nevýhodami. Především se jedná o nutnost udržování optimální teploty, salinity a pH. V práci byl testován předpoklad, že tyto nedostatky je možné překonat použitím bakterií rodu Photorhabdus - jediných v současnosti známých suchozemských světélkujících bakterií. Byla detekována bioluminiscence celkem osmi známých druhů a poddruhů rodu Photorhabdus. Bakterie byly kultivovány v několika typech médií s různou salinitou a pH (mořská voda, HBSS, medium BHI + pepton, různé přídavky hořečnatých a vápenatých iontů). Jako nejvýhodnější pro další experimenty byly vyselektovány bakterie Photorhabdus temperata a Photorhabdus luminescens subsp. thracensis. Tyto bakterie poskytovaly největší a nejstabilnější výtěžek bioluminiscence v různých médiích při nejširším spektru salinit a pH. V následujících pokusech byl sledován vliv iontů těžkých kovů (Cd, Cr, Zn, Pb, Cu) na bioliminiscenci vyselektovaných bakteriálních kmenů. Získané výsledky potvrzují, že bioluminiscence terestrických bakteriálních kmenů je kovovými ionty ovlivněna srovnatelně s bakteriemi Photobacterium leiognathi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info