Publication details

Úspěšná léčba prokázané kandidové peritonitidy za použití efungumabu u dítěte s abdominálním non-hodgkinským lymfomem.

Authors

PAVELKA Zdeněk DEMBICKA  TOUŠOVSKÁ Kateřina SKOTÁKOVÁ Jarmila KŘEN Leoš KRAFKA  TEYSCHL  MÚDRY Peter ŠTĚRBA Jaroslav

Year of publication 2007
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description See the title.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info