Publication details

Problematika gender history v kontextu hraného historického filmu a dějepisné výuky

Authors

ŠTĚPÁNEK Kamil

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Field History
Keywords History gender history historian film education
Description Problematika gender history v kontextu hraného historického filmu a dějepisné výuky. Příspěvek sleduje významné místo hraného historického filmu nejen v rámci historické kultury, ale při cíleném uplatnění též v dějepisné výuce. Vhodný titul může po metodickém ošetření přispět nejen ke kutivaci žákova historického vědomí, ale i k citlivějšímu vnímaní genderových rolí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info