Publication details

Stále stejný zavíječ voskový Galleria mellonella?

Title in English Still the same waxmoth - Galleria mellonella?
Authors

SALÁŠKOVÁ Vendula HYRŠL Pavel

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zavíječ voskový (Galleria mellonella L., Lepidoptera, Pyralidae) je již po desítky let oblíbeným hmyzím modelovým organismem mezi fyziology, imunology a parazitology, který lze snadno celoročně chovat na umělé potravě. Jeho přirozeným prostředím jsou včelí úly, kde se vyvíjí ve včelích plástech, pro včelaře je to tedy nevítaný škůdce. Návodů na umělou dietu je celá řada, některé z nich dokonce ani neobsahují včelí vosk. Také odborné publikace většinou stručně konstatují na jaké potravě byly housenky chovány, pouze někdy je uveden instar použitých larev (VI., nejčastěji VII.) a jejich hmotnost (ta se pohybuje v širokém rozmezí 151-310 mg pro VII. instar). Jednotné jsou pouze údaje o chovu ve tmě při 29-30C. Jak tedy ovlivňuje stáří housenek a použitá dieta dosažené výsledky? Cílem práce bylo porovnat vývoj G. mellonella na přirozené potravě a na sedmi různých umělých dietách. Sledována byla celkové délka vývoje a růstová křivka. Larvální vývoj probíhá v VII instarech a trvá přibližně 30 dní, dospělci se líhnou za dalších 7 dní. Nejrychlejší vývoj byl zaznamenán u larev, které byly chované na Haydakově dietě. Na přirozené potravě i dalších dietách byl vývoj minimálně o týden delší. Nejvyšší hmotnost měly larvy chované na včelích plástech (až 460 mg, což bylo cca o 30% více než u ostatních). Z výsledků vyplývá, že dieta bez vosku není vhodná pro vývoj zavíječe voskového. Další zajímavostí je, že larvy G. mellonella získané z Itálie jsou mnohem větší než ty, které dlouhodobě chováme na pracovišti. Vliv potravy je vyloučen, protože jsou dlouhodobě chované na stejné dietě. Použitím různých umělých diet pro chov G. mellonella lze ovlivnit délku vývoje a hmotnost housenek. Pro zjištění vlivu potravy byla provedena analýza proteinového spektra hemolymfy larev na konci VII. instaru pomocí gradientové elektroforézy, fyziologické rozdíly v proteinech hemolymfy larev nebyly zaznamenány, přesto předpokládáme rozdíly v aktivitě střevních enzymů a jiných parametrech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info