Publication details

Analýza signálů z měření tkáňové perfuze pro studium vazospasmů

Title in English Analysis of perfusion signals in vasospasm research
Authors

SCHWARZ Daniel HÝŽA Petr STREIT Libor

Year of publication 2009
Type Article in Proceedings
Conference Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Medical equipment
Keywords Vasospasm; laser-doppler; clustering analysis
Description Studium příčin a časových průběhů spasmů cév je součástí bádání nad možnostmi terapeutického ovlivnění vazospasmů pomocí léčiv. Prostřednictvím analýzy signálů tkáňové perfuze měřené laser-dopplerovským přístrojem je cílem potvrdit hypotézu, že různé podněty působící při preparaci cévní stopky (preparace adventicie, hmoždění cévy tlakem svorky, tah za cévní stopku nebo přítomnost krve v jejím okolí) způsobují vazospasmus různé síly a vyvodit závěry pro další experimentování s farmaky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info