Publication details

Realita realizace společenské odpovědnosti/angažovanosti vysokých škol v praxi

Title in English Social Corporate Responsibility at Universities - Real Case
Authors

MALÝ Ivan

Year of publication 2009
Type Article in Proceedings
Conference Třetí role vysokých škol a občanská společnost
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Management and administrative
Keywords third role, university, NGO, social corporate responsibility
Description Příspěvek je případovou studií popisující reálné naplňování funkce sociální odpovědnosti firem v podmínkách konkrétní fakulty veřejné vysoké školy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info