Publication details

Dárcovství v očích veřejnosti

Investor logo
Authors

HLADKÁ Marie ŠINKYŘÍKOVÁ Tereza

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Fenomény dárcovství a dobrovolnictví vycházejí z hlubokých základů lidského chování a tvoří významnou součást naší morálky, našeho života a společenského soužití. Výzkum, pro který CVNS zvolilo název Dárcovství v očích veřejnosti, je snahou o nahlédnutí do hodnotového a postojového chápání tohoto jevu u občanů České republiky. Záměrem výzkumu není tedy získat ekonomické údaje o počtu, četnosti a výši darů, ale provést sondu do altruistických postojů české populace. Jsou lidé ochotni pomáhat bližním v nouzi nebo přenechávají tuto starost státu? Jsou ochotni finančně podporovat neziskové organizace? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč ne? Jsou neziskové organizace v očích veřejnosti důvěryhodné? Věří lidé, že svěřené peníze správně použijí, nebo jsou neziskové organizace podezírány z amatérismu a nehospodárnosti?
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info