Publication details

Srovnání preventivního a terapeutického použití mesenchymových kmenových buněk u parciálního defektu růstové chrupavky králíků

Authors

GÁL Petr PLÁNKA Ladislav

Year of publication 2007
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation