Publication details

Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku

Authors

PLÁNKA Ladislav

Year of publication 2000
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation