Publication details

Deliktní odpovědnost na úseku skládkování odpadů a řešení následků "živelného" skládkování

Authors

BAHÝĽOVÁ Lenka BAHÝĽ Ján

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Právní rádce
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Web http://pravniradce.ihned.cz/c1-41717580-deliktni-odpovednost-na-useku-skladkovani-odpadu-a-reseni-nasledku-zivelneho-skladkovani

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info